Hasardspel kan vara en kul sysselsättning som ger extra pengar

Från början var hasardspel ett tärningsspel där spelarna spelade om egendom, exempelvis pengar. Idag behöver inte en tärning vara inblandad i ett hasardspel. Däremot förutsätter hasardspel att utgången i spelen beror på slumpen och inte på spelarens skicklighet. Exempel på moderna hasardspel kan vara kortspel, tärningsspel eller bingo. Hasardspel skiljer sig från slumpen på så sätt att skickligheten hos spelaren istället är av betydelse för chansen att vinna ett spel. Med rätt taktik kan dock även skicklighet påverka dina chanser att bli framgångsrik vid hasardspel.

Med hasardspel avses alltså inte en typ av spel. Istället är hasardspel ett samlingsnamn för olika typer av spel där slumpen avgör vem som vinner spelet. Hasardspel är ett vanligt spel på casinon. Ofta används kort eller tärningar vid denna form av spel. Även brickor eller liknande kan dock användas vid vadslagning.

Hasardspel kan vara en rolig sysselsättning och är bland annat populärt att spela i grupp och som turnéer. Exempel på hasardspel på nätkasinon är roulette, slots, odds, Keno, poker och craps. Även automatspel är en typ av vadslagningsspel.

Kort om de vanliga hasardspelen

Roulette går ut på att det finns en liten kula på ett hjul. Beroende på vilken färg eller vilket nummer du satsar på kan du antingen vinna eller förlora. Huruvida du vinner eller förlorar beror på om kulan hamnar i samma fack på hjulen som du satsat pengar på. Slots är detsamma som spelautomater. Spelet Slots går ut på att få rätt kombination av olika symboler. Keno går ut på att välja en viss sifferrad. Senare dras siffror oberoende av vilka siffror som du som spelare satsat på. Om du som spelare då satsat samma siffror som slumpvis dras kan du vinna. Hur stor vinsten är beror bland annat på hur många siffror som du gissat på som stämmer överens vid dragningen. Odds innebär att man satsar pengar på ett visst utfall som man inte direkt kan påverka. Det kan som exempel vara att satsa pengar på ett visst väder på julafton eller att en fotbollsspelare ska vinna en skytteliga. Poker är ett av de mest kända hasardspelen. Poker går i stort sett ut på att ha bättre kort på handen än vad motspelaren har. Slutligen går craps ut på att man kastar tärning och gissar vilka värden som tärningarna kommer att ha.

Vadslagning

Vadslagningen vid hasardspel går ut på att satsa pengar på ett utfall av en viss händelse som kommer att ske eller på en händelse som redan skett men som för spelaren är okänd. I vardagligt tal kallas vadslagning för vad.